10
cze

Wdrożenie wyników prac B+R

Beneficjent „WIST” ANDRZEJ MORAWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pn.:

„Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących innowacyjnej taśmy do produkcji opakowań foliowych, z nadrukiem wykonanym metodą fleksograficzną, w pełni podlegającej recyclingowi”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.2.1

Cel projektu:

  • wdrożenie zleconych oraz własnych prac B+R i rozpoczęcie produkcji ulepszonych opakowań w oparciu o nową, autorską metodę druku fleksograficznego farbami poliuretanowymi.

Planowane efekty projektu:

  • wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu, jakim jest taśma z nadrukiem wykonanym w technologii fleksograficznej farbami poliuretanowymi;
  • rozpoczęcie produkcji opakowań giętkich nową metodą druku fleksograficznego farbami  poliuretanowymi, stanowiącą innowację na skalę krajową i światową;
  • wzmocnienie konkurencyjności firmy na rynku opakowań foliowych;

Wartość ogółem: 9 826 098,68 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 326 400,00 PLN

Skasow
Projekt realizowany w okresie 22.11.2019 r. – 30.06.2021 r.